Web Sitesi (Çerez) Aydınlatma Metni

AMAÇ: 6698 sayılı Kişisel Verileri Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamının yerine getirilmesi amacıyla veri sorumlusu BARIŞ ÖZHAN tarafından hazırlanmıştır.

BARIŞ ÖZHAN, https://barisozhan.com/ web adresini ziyaret eden kişilerden Kitlesel bilgileri (kullanıcıların demografik bilgiler(yaş-cinsiyet), ilgi alanları (hangi ürün sayfaları ile ilgilendikleri), coğrafi konumları, hangi tarayıcı ve cihazdan geldiği, edinme bilgileri (kullanıcıların sitemize hangi gün ve zaman aralığında geldiği, hangi reklamlardan bize ulaştığı, hangi sosyal ağlardan veya 3. parti sitelerden geldiği) ve ürün yeniliklerinden haberdar olabilmek için paylaşılan e-mail adresi bilgilerini;

  • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
  • Performans Değerlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Talep / Şikayetlerin Takibi
  • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
  • Abonelere ürünlerimiz hakkında bilgilendirme yapılması
  • amacıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Bu kişisel veriler üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

Bu kişisel veriler, Kanunun 5. maddesinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaati için zorunlu olması” hukuki sebebine dayalı olarak web sitesi yoluyla otomatik olarak işlenmektedir.

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, info@barisozhan.com mail adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.